Emilia (18341896 Oct 19) Zagórze Knihynickie, Lubomir Worobij, 2006 była niezamężna i mieszkała we Lwowie ze swoim ojcem w rodzinnym domu na ulicy Kościuszki 16. Michał w swoim testamencie zabronił sprzedawać rodzinne majątki w cudze ręce lub zamieniać, lecz zatrzymać dla swojej rodziny. Księgi Adresowe 1897, właścicielka dóbr, Lwów, Kościuszki 16. Cmentarz Łyczakowski Pochowana w grobowcu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.