Klaudia Czaykowska (18421896.09.22) Gazeta Lwowska. 1896, nr 217 Wtorek, 22 Września 1896. KRONIKA Zgon We Lwowie, Klaudya z Czajkowskich Tustanowska, przeżywszy lat 54. Cmentarz Łyczakowski Pochowana na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie