Maria Romer (1865.02.151892.11.4) Internet Books jedyna blondynka z rodzeństwa, otrzymała dobra świrskie w posagu, Zmarła we Lwowie przy porodzie Eustachiusza, zaledwie po kilkunastu miesiącach współżycia z Konstantym. Cmentarz Łyczakowski Pochowana w grobowcu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Spotkania Świrzan Nr 51 Wymieniona dziewczynka pochodziła z drugiego małżeństwa Konstantego, bo jego matka Maria Tustanowska-Romer zmarła przy porodzie Eustachiusza, zaledwie po kilkunastu miesiącach współżycia z Konstantym. O śmierci Marii i roku ślubu Marii Tustanowskiej i Konstantego pisze R. Aftanazy, ale podany tam rok jej zgonu (1893) nie pokrywa się z datą urodzin Eustachiusza Romera podaną w księgach parafialnych (Skorowidzu...). Dwie daty przy nazwisku Krystyny M. 1. Romer, zapisane w roku 1901, mogą sugerować poważny stan chorobowy i krótki żywot kolejnego dziecka Konstantego Romera, który opóźnił zgłoszenie urodzenia (może razem z datą śmierci) do kancelarii parafialnej w Świrzu. Ponieważ dobra świrskie były posagiem Marii Tustanowskiej, córki Władysława Tustanowskiego i Klaudii z Czaykowskich (dziedziczne dobra Tustanowskich, Okrzesińce, znajdowały się niedaleko Rohatyna). Poprzednio majątek świrski należał do ojca Klaudii Jana Euzebiusza Czaykowskiego (1811-1897), ożenionego z Rozalią de Hasso Agopsowicz (Ormianką). Zamążpójście Marii za Konstantego Romera spowodowałoby przejście zamku świrskiego, pól i lasów do Romerów.