Zofia Brandys (18701950) genealogia ślub we wtorek 15 X 1895 we Lwowie.01.Brandys, syn śp. Stanisława i Ewy ze Skarzyńskich z panną Zofią Tustanowską, córką Władysława i Zofii z Czajkowskich, właścicieli d. Knihinicze w stanisławowskim