Felicja Krzeczunowicz (18711942) Księgi Adresowe 1926, Lwów, 3-go Maja 4