Cecylia Cybulska (18331912 Dec 22) Internet Books Sas Łada, literatka: „Opowieści Cecylii Sas-Łady, o dramacie Szymona Konarskiego, o nowych spektaklach teatralnych”. Księgi Adresowe 1913, literatka, Lwów, Kraszewskiego 15