Adam Juliusz (18681907 Nov 25) Gimnazjum Gimnazyum Nowodworskiego, czyli Św. Anny w Krakowie, od 1880. Zagórze Knihynickie, Lubomir Worobij, 2006 Był dowódcą w wojsku austrijackim, wiódł rozpustne i pijacze życie. Zaraziwszy się chorobą weneryczną, wrócił do domu i po jakimś czasie zmarł. Cmentarz Łyczakowski Pochowany w grobowcu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.