Helena Stawińska (1891) Księgi Adresowe mieszkała we Lwowie, w 1923 wdowa, Toruń, Kazimierza Jagiellończyka 6