: Adam Michał (19111998 Mar 20) Nekrologi warszawskie Tustanowski Adam Michał, zm. 20.03.1998; cmentarze Cmentarz Stare Powązki. Inskrypcje (płyta nagrobna): Ś.P. TU SPOCZYWAJĄ MAŁŻONKOWIE ANTONINA Z SOTKIEWICZÓW TUSTANOWSKA ŻYŁA LAT 89 ZM. 15.I.1998 i ADAM TUSTANOWSKI ŻYŁ LAT 87 ZM. 20.III.1998