Marusia Korczyńska (1478) Herbarz Polski, Adam Boniecki Korczyński h. Sas Iwaszko zabezpieczył żonie Marusi, córce Ihnata Tustanowskiego, 160 grzyw. posagu i wiana, 1501