Maria Gąsowska (18591939 Jan 20) Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 urodzona w Rychcicach, Księga cmentarna zginął w Miednoje Roman GĄSOWSKI s. Kazimierza i Marii z Tustanowskich, ur.w1881w Starym Sączu. Absolwent UJK, mgr praw. Sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwowie.