Konstancja (1871 Feb 151893 Nov 4) Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 zmarła na szkarlatynę. Internet Konstancja Tustanowska h. Sas. Urodzona dnia 15.II.1871 Knihynicze; zmarła dnia 4.XI.1893 Lwów. Wiek: 22 lat