Helena (1872) Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 (zmarła na szkarlatynę)