: Julia Bereżnicka (1863.03.81937.11.24) Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 córka urzędnika w dobrach biskupich