Bronisław Tustanowski (1897 Jun 61987 Oct 30)

Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 Urodzony w Nowym Sączu, zmarł w Sadłowicach, pow. Puławy. Ślub 2.IV.1923 w Kościele Św. Floriana w Krakowie. Brał udział w l wojnie światowej w Legionach Polskich, uczestnik Walk w Obronie Lwowa. W okresie międzywojennym st. sierżant rezerwy, był nauczycielem i burmistrzem m. Miechowa. Zmobilizowany w sierpniu 1939 brał udział w kampanii wrześniowej, internowany w Rumunii, stamtąd przeniesiony do obozu jeńców wojennych w Rzeszy Niemieckiej (19.IX.1939 - 20.VI.1941) W okresie okupacji niemieckiej (po zwolnieniu z obozu jenieckiego ze względu na stan zdrowia) od 1.IX.1941r. do 15.l.1945r. konspiracyjne tajne nauczanie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Nauczyciel Szkoły Powszechnej w Miechowie; fotograf amator. Kilkanaście odznaczeń: wojskowych, państwowych, społecznych i edukacyjnych (min. Krzyż Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zwycięstwa i Wolności)