Helena Maria Michalska (1899.09.101949.11.14) Księgi Adresowe w 1942 Warszawa, Śniadeckich 9