Krystyna Zofia (1952.05.151958.11.20) Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 Zmarła w Warszawie. Grób na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie