Anna Henryka Stachura (1954.07.24) Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 urodzona w Lublinie, I LO im. ks. A.J. Czarotryskiego (Puławy), p. muzyczny z łaciną, mgr, studia na Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie (mgr biologii, spec. mikrobiologia); pracownik nauk-techn. w UMCS. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, specjalista; nasza klasa I LO im. ks. A.J. Czarotryskiego (Puławy). Klasa E (p. muzyczny z łaciną) 1968-1972