Andrzej Zbigniew Tustanowski (1955 Nov 28––)

Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 I LO im. ks. A.J. Czarotryskiego  (Puławy), UMCS, Wydział Mat.-Fiz.-Chem (4 letnie-dzienne) (Lublin), Kierunek matematyka, mgr matematyki, po studiach szkolenie policyjne w Łodzi. Obecnie podinspektor (d. major) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, specjalista informatyk. Internet Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiel z dnia 10 lipca 2000 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi podinsp. Wykaz funkcjonariuszy SB i MO działających przeciw rzeszowskiej opozycji w latach 1970-1989, WUSW Przemyśl, por. insp. Wydz. III SB. IPN Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Przemyślu [1975] 1983-1990; Tytuł: Andrzej Zbigniew Tustanowski, imię ojca: Zbigniew, data urodzenia: 28-11-1955 r., miejsce urodzenia: Lublin;