: Krystyna Gacek (1932 Jan 11) Telefon Kraków, Oś.Kazimierzowskie