Maria Alexandrowicz (18301979 Oct 10) nieobecni Marya Alexandrowicz /Brody - Cmentarz miejski. Data śmierci: 1879-10-10