Adam (1834) Szematyzm Królestwa Galicji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oddział pomocniczy, 1856 asystent, 1857 oficjał. Internet books Franciszka Werner córka Franza i Josephy, urodzona w 1836, ślub z Adam Ritter v. Tustanowski w 1857. Gazeta Toruńska 1884, R. 18 nr 139 Polacy w służbie dyplomatycznej i konsularnej. Korespondent wiedeński Czasu ogłasza nazwiska tych Polaków, którzy w ogóle są: czynni w służbie dyplomatycznej i konsularnej: W ministerstwie spraw zagranicznych w Wiedniu Adam Tustanowski, Adam Łakasiewicz Karol Mogiła Stankiewicz, adjunkci, hr. Koziebrodzki attache. Agenor hr. Gołuchowski, radzca legacyjny w Paryżu' K,arol hr. Załuski,. poseł dla Persyi, Japonii, Chin i Siamn; Jozef .hr. Wodzicki, sekretarz pos. w Dreznie; Józef Ryzewski. Internet 8 Apr 1995. Tustanowski Adam, Ritter von. Pomocniczy dyrektor biura w Ministerstwie Spraw Zagranicznych