Franciszka Werner (1836) Internet books Franciszka Werner córka Franza i Josephy, urodzona w 1836, ślub z Adam Ritter v. Tustanowski w 1857.