Apolinary Tustanowski (1838)

Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Józefa de Hegeduss Tustanowska zmarła 1854 Aug 18 w Samborze. Mąż Aleksander Tustanowski. Dzieci: Apolinary, Michał, Aleksandra i Marceli Szematyzm Królestwa Galicyi Sędzia dla spraw drobnych, 1863-1866 ascultant w Wyższym Sądzie Rejonowym we Lwowie, 1868-1871 adiunkt w Sądzie powiatowym w Bolechowie, 1872-1875 adiunkt w Sądzie powiatowym w Glinianach, 1877 adiunkt przydzielony w zastępstwie sędziego w Sądzie powiatowym w Mikołajowie, 1878 asesor w Sądzie powiatowym w Brodach, 1879-1886 sędzia w Sądzie powiatowym w Rożniatowie. Członek z grupy większych posiadłości w Radzie powiatowej w Dolinie 1882-1886. Sędzia prokuratury, naczelnik sądowy. Etat zbiorowy wszystkich kategoryi służbowych przy c.k Sądach Kolegialnych i Powiatowych VI Okręgu Lwowskiego c.k. Wyższego Sądu Krajowego na rok 1885 Sędzia powiatowy w Rożniatowie. Księgi Adresowe 1897, emerytowany sędzia, Lwów, Sakramentek 10; 1902, emer. sędzia prok., Lwów, Łyczakowska 29 d. Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie