Edward (1843) Gimnazjum Urodzony w Samborze. Gimnazyum im. Franciszka Józefa I. we Lwowie, 1854. Internet books Kadet w 1862. Szematyzm Królestwa Galicji Urzędnik oddziału handlowego Departamentu handlowego generalnej dyrekcji w Wiedniu uprzywilejowanej lwowsko-czerniowiecko-jaskiej kolei żelaznej, 1871-1872 urzędnik II kategorii 3 klasy, 1873-1874 urzędnik, 1875-1878 przełożony Biura taryf, 1879-1888 przełożony Biura dla spraw handlowych i taryf. Ozdobiony medalem wojskowym. Gazeta Lwowska. 1872, nr 50 Piątek 1 marca 1872. Kronika (Mianowania w c. k. armii.). Najjaśniejszy Pan raczył mianować:: Porucznikami w piechocie milicyi krajowej. Antoniego Allgeyer we Lwowie, Edwarda Tustanowskiego we Wiedniu