Antonina (1875) Szematyzm Królestwa Galicyi Nauczyciel w Szkole ludowej pospolitej w powiecie dolińskim, 1899 szkola 4-klasowa w Mizuniu, 1900-1908 szkoła 6-klasowa w Bolechowie. Pochowana na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie