Michalina (18801957 Jun 11) Rozmowa Poszukuję informacji na temat Michała Tustanowskiego ur. ok 1847 r., który z małżonką Ireną-Wandą Hubicką urodzoną 02.02.1850 r. w Trzebiesławicach, a zmarłą 16.02.1891 r. mieli trójkę dzieci: Stanisława (1878-1882), Marię Tustanowską, po mężu Sawczak ur. ok. 1880 r. i jej siostrę bliźniaczkę Michalinę (pannę) Księgi adresowe 1913, Lwów, Listopada 23, oficjał pocztowy; 1936, urz. P. i T. Lwów, Listopada 23. Internet Books Nagroda kierownikowi Urzędu pocztowego we Lwowie. za zasługi przy organizacji Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie (1894). Internet Spis odznaczonych pamiątkową odznaką IV. Odcinka "Obrony Lwowa". (Wykaz ten obejmuje tych, którzy z bronią w ręku stale lub czasowo walczyli na tym odcinku od 2-go do 22-go listopada 1918. Odznakę otrzymali także i ci, którzy na tym odcinku byli w służbie pomocniczej na usługach walczących). Straty na robotach w czasie wojny. Cmentarz Tustanowska Michalina ur. zm. 1957-06-11 lat srg XXXI-5-28 Cmentarz Rakowice Kraków