: Emilia Dobrzędzka (1867) Rozmowa Czy rysując drzewo genealogiczne rodziny Tustanowskich spotkał Pan nazwisko Dobrzęcka Emilia, urodzona około 1860 roku, poślubiła prezesa sądu w Samborze Tustanowskiego. Małżonkowie mieli dwie córki: Zofię (Hawel) i Stefanię (Markowska). Cmentarze Pochowana na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie