I LO, Świebodzin, p. ogólny 1964-1968. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierunek matematyka, dzienne mgr 5-letnie. nauka-polska – metody numeryczne, numeryczna mechanika płynów, st. wykładowca Politechnika Poznańska,