Laureen Ashley (1994) Internet Pevely, Missouri, skok o tyczce