: Smilnov (1900) Internet architekt w Harbin, St.Aleksiev Church, built in 1930-1935

Miejscowość: Gruzja, Tbilisi. (Drzewo 1D)