Rozmowa ponieważ był bogaty, po II wojnie światowej został zesłany na Syberię w czasie stalinowskich represji