Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj wylegitymowali się ze szlachectwa z przydomkiem Gwoździak: Tustanowski Aleksander i Jan, Przemyski Sąd Ziemski, r.1782; Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Aleksander Tustanowski zmarł 1803 Feb 24 w Tustano-wicach, żona Martianna de Sulatycka, dzieci: Ewa Tustanowska