Bazyli Antoni (1817) Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Jan Tustanowski. Dzieci: Bazyli, Grzegorz, Zofia, Anna.