Julianna Strzemecka (1821) Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Jan Tustanowski, szlachcic, zmarł 1825 Feb 16 w Uniatyczach. Żona Marianna de Łucka. Dzieci: Marianna de Tustanowska Uniatycka, Julianna de Tustanowska Strzemecka, Justyna de Tustanowska Uniatycka. Syn Adama.