Helena Felixa (1843 Apr 23) Rozmowa Chrzest 17/23.04.1843. Lwów par. św. Mikołaja. Choroszczyzna domus nr 802. Cmentarz Łyczakowski Pochowana na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie