Zofia (1866 Jun 17) Rozmowa chrzest 15/17.06.1866. Lwów, par. NMP Śnieżnej. domus nr 407 [trzeci kwartał miasta Lwowa]