Agad Zgon 1877.02.28 Maria Tustanowska, Rodzice: Adam asystent kasy i Amalia Wagner. Lat 1 miesiąc. Lwów.