Krystyna Findeinsen (1909 Jan 101994 Dec 10) Internet pedagog, specjalista filologii angielskiej. Urodzona w majątku Biała pod Rzeszowem. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiowała język angielski na Uniwersytecie Londyńskim. Do 1939 roku pracowała w Polskim Radio jako ekspert języków obcych. Po wybuchu II wojny światowej uczestniczy w tajnym nauczaniu w Warszawie. W 1940r. składa przysięgę w komórce dywersji Związku Walki Zbrojnej, przekształconego później w Armię Krajową, przyjmując pseudonim "Tina". Jako łączniczka bierze udział m. in. w akcjach wysadzenia pociągu pod Celestynowem, odbiciu "Rudego" pod Arsenałem i zamachu na Kutscherę. W czasie Powstania Warszawskiego w służbie zdrowia. Od 1945 roku zamieszkuje w Kaliszu, włączając się w organizowanie szkolnictwa. Naucza języka angielskiego kolejno w Technikach: Mechanicznym i Ekonomicznym, Liceach ss. Nazaretanek i im. Tadeusza Kościuszki, a przede wszystkim w LO im. Adama Asnyka, gdzie w latach 1960-68 pełniła także obowiązki zastępcy dyrektora. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestała pracy, służyła swoją wiedzą i doświadczeniem udzielając lekcji języków obcych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej (1974), należała do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 1992 roku wpisana do Księgi Zasłużonych miasta Kalisza. Pochowana w grobowcu rodzinnym Findeisenów na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.