Stefania (1904 Jun 151990 Mar 16) Medyk 1904, pielęgniarka, dyplom w 1937, egzamin Lwów. Straty w czasie wojny na robotach z Krakowa.