Barbara (19081990 May 11) Internet Books w obozie w czasie okupacji, Tajny uniwersytet Ziem Zachodnich, Szkoła sióstr nazaretanek w okresie Polski Ludowej. 24 godziny, gazeta kielecka Poniedziałek 14 maja 1990. Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 1990 r. zmarła śp. BARBARA TUSTANOWSKA. Msza święta w intencji Zmarłej w dniu 14 maja 1980 r. o godz. 10.00 w bazylice katedralnej, po czym, o godz. 10.45 wyprowadzenie zwłok na cmentarz Stary. Rodzina