Kamila (18411882) Rozmowa Jan Tustanowksi niby miał brata Jakuba, który zmarł w 1908, i siostrę Kamilę, która zmarła w 1882.