Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Anna de Jaworska Tustanowska żona szlachcica Michała syna Piotra, zmarła 1846 Dec 24 w Tustanowicach. Dzieci: Ignacy Tustanowski.