Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Bazyli Tustanowski, szlachcic, zmazły 1808 May 17 w Tustanowicach. Rodzice: Bazyli, Rozalia, rodzeństwo: Magdalena, Gabriel, Łukasz.