Karol Tustanovski (1962) Karlo

Internet przywódca uchodźców z Vukovaru w 1991, w 1996 w Ministerstwie rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju obszarów wiejskich