Mirosław Tustanovski (1965) Miroslav

Internet 16 grudnia 2002 wybrany przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Andrijaševci