Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Piotr Tustanowski Gwożdziak, szlachcic, wdowiec po Mariannie de Kowalskiej, żona Marianna Pawłowska 1-szy mąż Popiel 3-gi mąż Tustanowski, zmarł 1831 Jul 6. Dzieci z 1-go małżeństwa: Jan, Michał, Feliks, Ewa. Dzieci z 2-go małżeństwa: Tekla, Anna.