(1911 Apr 11–1967 May 29) – Internet – Brała udział w tajnym nauczaniu w czasie okupacji na terenie Kielc. Jest wymieniona na stronie 158 w książce Za Murami Pawiaka. Przedmowa Poli Gojawiczyńskiej, napisanej przez Leona Wanata w 1972. Tomczyk Stephen – W grudniu 1943 została aresztowana w swoim domu przez niemieckich żołnierzy. Była przesłuchiwana w więzieniu na Pawiaku przez pięć miesięcy. 16.01.44 została przewieziona do Ravensbrück. Po wyjściu z Ravensbrück, przeniosła się do Mirska, gdzie mieszkała przez całe życie.