Księgi Adresowe – 1937, techn. włók. Łódź, Smocza 28, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim, 1935–1939