Stanisław Tustanovski (1962 Apr 222015 Aug 18)

Internet Zawiadomienie spadkobierców zmarłego: STANISLAUS TUSTANOVSKI. Czas: 30 (trzydziestu) dni. Dr Bruna Greggio, sędzia Zastępca Trybunału Karnego Araukaria w stanie Parana, zgodnie z prawem ogłasza, że spadkobiercy zmarłego STANISLAUS TUSTANOVSKI, RG: 33635990, urodzonego w 04/22/1962, syna Mikołaja TUSTANOVSKI i Maria TUSTANOVSKI, od postanowienia w sprawie postępowania spadkowego nr 0009757-34.2014.8.16.0025 z dnia 08/18/2015 mogą zgłaszać uwagi w ciągu 30 dni. w mieście Araucaria, do 23 września 2015